Suomen Wanhat Toverit ry kokoaa SDP:n veteraanijäsenet yhteistoimintaan, jolla tuetaan puolueen aatteellista työtä. SWT-yhteisön muodostaa noin 50 jäsenkerhoa.

VM-valtiosihteeri Juha Majanen

VM-valtiosihteeri Juha Majanen pohti valtion roolia taloustilanteen parantamisessa

Maaliskuun HVT:n kokouksen vieraaksi tuli VM-valtiosihteeri Juha Majanen.  Ennen hänen alustusta pidettiin rekisteröidyn Helsingin Vanhojen Tovereiden ensimmäinen vuosikokous (siitä on eri artikkeli)

Valtioneuvosto nimitti maaliskuussa 2021 oikeustieteen kandidaatti Juha Majasen valtiovarainministeriön kansliapäälliköksi. Virkanimike on valtiosihteeri. Sitä ennen Majanen on toiminut vuodesta 2002 lähtien useissa eri tehtävissä ministeriössä, kuten hallinto- ja kehitysjohtajana, apulaisbudjettipäällikkönä ja yksikön päällikkönä.

Juha Majanen loi laajan katsauksen Suomen taloudelliseen tilanteeseen, sen haasteisiin ja näkymiin tulevia hallitusneuvotteluja ajatellen. Hän pohdiskeli paljon valtiovallan roolia uuden taloudellisen tilanteen edessä, onko se perinteinen fasilitoija vai aktiivi toimija. 

Taloustilanne on haastava. Sitä vaivaa näivettymistauti. Suomi on jäänyt Ruotsin kelkasta. Tutkimus- ja kehitysmäärärahoja on leikattu. Tuottavuuden kehitys on ollut huonoa. Ammatillista osaamista pitäisi lisätä ja kouluttaa uutta ammattitaitoa yritysten käyttöön. Tarvitaan työperäistä maahanmuuttoa.

Juha Majanen korosti että yhtäältä kasvavat inflaatio ja korot lisäävät epävarmuutta mutta toisaalta palkkaneuvottelut toivat hyvän ja kilpailukykyä jopa vahvistavan tuloksen.

Toisaalta vihreä siirtymä luo huikeat mahdollisuudet ja aivan uudet vientinäkymät. Vaasan energiaklusteri (Energy Academy -mentorointiohjelma) on erinomainen esimerkki. Se on myös esimerkki järkevästä julkisen vallan uudesta roolista jota tulisi lisätä. 

Vetytalous on toinen nopeasti nouseva uusi ala josta puhutaan koko ajan. Suomessa käynnistyy uusi vetytalouden koulutuskokonaisuus  ja Tampereen yliopisto mukana sen toteutuksessa.

Tuulivoima, aurinkoenergia, vesivoima ja vetytalous ovat osa uutta vihreää siirtymää jonka arvo voi olla yli 8 miljardia euroa vuodessa. Joudumme myös arvioimaan tarvitaanko julkisen vallan uutta teollisuspolitiikkaa.

Majanen kuvasi VM:n valtiontalouden tasapainottamiseksi tekemää toimenpideluetteloa ja totesi, että se johtaa kategorisesti toteutettuna huonoihinkin ratkaisuihin ja siksi olisi tärkeää, että löydettäisiin nimenomaan uusia ja isoja ratkaisuvaihtoehtoja. Yksi tällainen kyllä on SDP:n ennaltaehkäisevää toimintaa koskeva esitys, mutta sen toteuttaminen näyttää hankalalle.

Majanen kommentoi siis varovaisen myönteisesti SDP uutta terveys-avausta. SDP esittää kansallista hyvinvointiohjelmaa ja ”hyvinvointipysäkkiä”, joilla voitaisiin puolueen mukaan vahvistaa julkista taloutta 1,9 miljardilla euroa kahden vaalikauden aikana ja lisäksi saada 100 000 uutta työllistä. Noihin lukuihin Majanen suhtautui varoen.