Suomen Wanhat Toverit ry kokoaa SDP:n veteraanijäsenet yhteistoimintaan, jolla tuetaan puolueen aatteellista työtä. SWT-yhteisön muodostaa noin 50 jäsenkerhoa.

Hämeen Wanhojen Tovereiden yhteistapaaminen

Tiedote 02.2023
Hämeen Wanhat Towerit yhteispalaveri.

21.02.2023 Hämeessä toimivien Wanhojen Tovereiden kerhojen vetäjät kokoontuivat Hämeenlinnan keskustelemaan kerhojen välistä yhteistyötä. Kokouksen koollekutsuja oli Hämeenlinnan Toverit. Tapaamisen yhteydessä keskusteltiin myös Suomen Wanhojen Tovereiden ja kerhojen välisestä yhteistyöstä. Suomen Wanhoja Tovereita kokouksessa oli edustamassa sen puheenjohtaja Kari Salmi. Vilkas keskustelu osoitti sen, että yhteistyön lisäämisellä joka suuntaan on tarvetta.

Yhteistapaaminen oli laatujaan ensimmäinen Hämeessä ja kerhojen vetäjillä olikin paljon näkemyksiä yhteistoiminnan parantamiseksi. Kaikilla paikalla olleilla oli kuitenkin tarve ja näkemys, että tulevaisuudessa Hämeen alueen kerhojen tulee olla yhtenäisempiä. Keskustelussa tuli esille hyviä näkemyksiä, jota oli mm. tiedotuksen lisääminen toistemme toiminnasta ja yhteisten tilaisuuksien järjestäminen. Pyrkimyksenä on se, että kun saamme tietoa jäsenemme pystyvät käymään kaikissa niissä alueen kerhojen tilaisuuksissa, jossa on häntä kiinnostava aihe ja he ovat sinne tervetulleita. Tässä tiedotuksen kehittämisessä on vielä tekemistä, mutta seuraavissa tapaamisissa jatkamme sen työstämistä. Tulevaisuudessa päätettiinkin tavata useammin, keskustelussa tuli tarve, että tavattaisiin vähintään kaksi kertaa vuodessa.

Suomen Towereiden Kari Salmi kertoi, että Towereiden johtokunta on aloittanut toiminnan päivittämisen, tarkoituksena alueellisen ja oman toiminnan elvyttäminen. Viime vuosina moni kerho on lopettanut toiminnan, johtuen vetäjien lopettamisesta ja siitä, että uusia ei ole saatu tilalle. Ensimmäiseksi kehityskohteeksi on otettu Internet sivujen parantaminen, joka on jo hyvässä vauhdissa. Käydyssä keskustelussa esitettiin mm. että jäsenkirjan pakollisuudesta luovuttaisiin, riittäisi oikea ajatusmaailma. Lisäksi kerhojen ja Suomen Tovereiden yhteistyötä voisi parantaa kerhojen ottamisella Tovereiden jäseneksi. Nykyään käytäntönä on ollut, että Suomen Tovereissa ollaan jäsenenä yksityishenkilöinä. Kari Salmi lupasi tehdä johtokunnalle esityksen sääntöjen muuttamiseksi tähän suuntaan, tarkoituksena uudistukselle olisi tiedonkulun kerhoihin parantaminen. Lisäksi on käynnissä Suomen Tovereiden historian laadinta, siitä on tarkoitus tulla hieman kepeämpi, alustava työ tästäkin projektista on alkanut. Näihin asioihin mekin palaamme tulevissa tapaamisissa.