Suomen Wanhat Toverit ry kokoaa SDP:n veteraanijäsenet yhteistoimintaan, jolla tuetaan puolueen aatteellista työtä. SWT-yhteisön muodostaa noin 50 jäsenkerhoa.

Wanhoille Tovereille oma rahasto

Kansan Sivistysrahaston KSR:n valtuuskunta on hyväksynyt rahaston yhteyteen Suomen Wanhojen Toverien rahasto- nimisen rahaston. Rahaston tarkoituksena on tukea apurahoin, stipendein ja palkinnoin työväenliikkeen historia- ja perinnetutkimusta sekä sosialidemokraattisen liikkeen sivistys-, valistus- ja kulttuuritoimintaa.

Ajatus rahaston perustamisesta lähti liikkeelle Wanhat Toverit ry:stä sen toivoessa merkkipäivien yms. muistamiseen tuttua, oman liikkeen aatteellista toimintaa tukevaa vaihtoehtoa. Rahasto voi ottaa vastaan myös lahjoituksia, testamentteja sekä merkkipäiväkeräysten tuottoja. Rahaston toimintaa johtaa hoitokunta jonka nimittää KSR:n hallitus Wanhat Toverit ry:n esityksestä.

Merkkipäiväkeräykset ja lahjoitukset

Jos haluat ohjata merkkipäiväonnittelusi Suomen Wanhojen Toverien rahastolle, tulee sinun pyytää KSR:n toimistosta tilinumero ja mainita samalla, että ohjaat onnittelut ko. rahastoon. Maksusuoritukseen merkitään tiedoksiantoon merkkipäivänviettäjän nimi. KSR toimittaa Sinulle kauniin adressin, jossa onnittelijoiden nimet jäävät pysyväksi muistoksi merkkipäivästäsi.

Rahastolle voi tehdä myös suoraan lahjoituksen KSR:n tilille 152130-6009. Tällöin tiedonannot kohtaan tulee merkintä: Suomen Wanhojen Tovereiden rahasto.

Lahjoituksen ja merkkipäivälahjoituksen voi tehdä myös KSR:n www-sivuilla www.sivistysrahasto.fi, jos käytössäsi on verkkopankkitunnukset.

KSR:n yhteystiedot

Puh. (09) 5868 530

Fax. (09) 5868 5330

E-mail: muista@sivistysrahasto.com