Suomen Wanhat Toverit ry kokoaa SDP:n veteraanijäsenet yhteistoimintaan, jolla tuetaan puolueen aatteellista työtä. SWT-yhteisön muodostaa noin 50 jäsenkerhoa.

Toimintaperiaatteet

 

Tarkoitus

Suomen Wanhojen Tovereiden toiminnan tarkoituksena on koota Suomen Sosialidemokraattisessa Puolueessa, ammattiyhdistys-, osuustoiminta-, sivistys- ja urheiluliikkeessä sekä työväenliikkeen liikelaitoksissa tai yhteiskunnallisissa tehtävissä toimineet puolueen eläkkeellä olevat jäsenet yhteistoimintaan, jolla tuetaan puolueen aatteellista työtä.

Toiminnalla jäsenille tarjotaan mahdollisuus tavata toisiaan luento-, kulttuuri- ja virkistystilaisuuksien sekä matkailun avulla. Vaikka yhteisöllä ei ole varsinaisia edunvalvontatehtäviä, voidaan haluttaessa ottaa kantaa yhteiskunnallisiin kysymyksiin.

 

Jäsenet

Jäsenet voivat osallistua toimintaan paikallisissa tai alueellisissa kerhoissa. Kerhot päättävät jäsenyyden hakemisesta, hyväksymisestä ja erottamisesta. Mahdollisuudesta liittyä kerhoihin tiedotetaan vuosittain Wanhojen toverien kotisivuilla. Liittyminen kerhoon ja siinä toimiminen on vapaaehtoista. Kerhot ylläpitävät jäsenluetteloita tiedotuksen vuoksi.

 

Kerhot

Suomen Wanhat Toverit – yhteisö muodostuu paikallisista tai alueellisista kerhoista, jotka ovat itsenäisiä mutta rekisteröimättömiä. Kerhot perustetaan omatoimisesti. Niiden perustamisesta ilmoitetaan Suomen Wanhat Toverit ry:n asiamiehelle sekä puoluejärjestölle.

Kerholle valitaan vuosittain puheenjohtaja, sihteeri sekä tarvittaessa toimikunta.

Kerhot eivät ole SDP:n jäsenjärjestöjä, mutta ne pyrkivät hyvään yhteistyöhön puolueyhdistysten, kunnallis- ja piirijärjestöjen sekä Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL:n yhdistysten kanssa.

Kerhon jäsenmäärä ja yhteyshenkilötiedot ilmoitetaan vuosittain asiamiehelle.

 

Suomen Wanhat Toverit ry.

Wanhojen toverien kerhojen valtakunnallisena yhteistyö-, tuki- ja palveluorganisaationa toimii Suomen Wanhat Toverit ry. joka on SDP:n yhteistoimintajärjestö.

Suomen Wanhat Toverit ry. (SWT) huolehtii yhteisön hallinnollisista tehtävistä, taloudellisista ja oikeudellisista vastuista, kotisivujen ylläpidosta sekä viestinnästä. Aikaisemmin kerhojen edustajien kokouksessa käsitellyt asiat käsitellään SWT ry:n joka toinen vuosi maalis-huhtikuussa pidettävässä vuosikokouksessa

SWT ry:n ja kerhojen keskinäinen yhteydenpito toimii siten, että kerhojen nimeämät yksi tai kaksi henkilöä kutsutaan SWT:n henkilöjäseniksi.  SDP:n eläkkeellä oleva jäsen voi oma-aloitteisestikin anoa SWT:n jäsenyyttä.

Vuosikokousten välivuosina Suomen Wanhat Toverit ry. järjestää yhdessä paikallisen kerhon kanssa retkeily- ja kulttuuripäivät, joilla luento- ja juhlatilaisuuksien lisäksi tutustutaan eri paikkakuntiin, sekä niiden nähtävyyksiin ja kulttuuriin.

 

Toimintaperiaatteiden muuttaminen

Muutoksia tähän asiakirjaan voidaan tehdä Suomen Wanhat Toverit ry:n vuosikokouksessa.

 

Lohjalla, elokuun.26. päivänä 2016

Suomen Wanhat Toverit ry