Suomen Wanhat Toverit ry kokoaa SDP:n veteraanijäsenet yhteistoimintaan, jolla tuetaan puolueen aatteellista työtä. SWT-yhteisön muodostaa noin 50 jäsenkerhoa.

Tampereen Wanhat Toverit

Tampereen Wanhat Toverit on tamperelaisten seniori-ikäis­ten tove­rien kerho. Jäsenet hyväksyy kerhon ko­kous. Kerho järjestää jäsenilleen yhteistapaamisia, esitelmiä ajankohtai­sista asioista ja edistää toiminnallaan sosiali­demokraattien aatteellista työtä.

Kerhon jäsenkokoukset pide­tään kesäkautta lukuun ottamatta jokaisen kuukauden ensimmäisenä maanan­taina, jos ei perustellusta syystä toisin sovita.

Tampereen Wanhat Toverit on Suomen Wanhojen Tovereiden kerhoverkoston jäsen.

pj. Pekka Kivekäs
0400 760 620
pekka.kivekas@pp.inet.fi
vpj. Pentti Hämäläinen
0500 639 625 pentti.hamalainen@gmail.com

siht. Antti Aalto
050 407 5017antti.aalto2(at)kolumbus.fi

 

Kerhon ylläpitäjän kirjautuminen