Suomen Wanhat Toverit ry kokoaa SDP:n veteraanijäsenet yhteistoimintaan, jolla tuetaan puolueen aatteellista työtä. SWT-yhteisön muodostaa noin 50 jäsenkerhoa.

TIETOSUOJASELOSTE

Jäsen- ja yhdyshenkilörekisteri

 

1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Rekisterinpitäjä: Suomen Wanhat Toverit ry pj Kari Salmi

Osoite:

Puhelin: 040 519 8473

Sähköposti: kari.p.salmi(at)outlook.com

Yhteyshenkilö: Johtokunnan nimeämä yhteyshenkilö on Anneli Koivisto
Puhelin: 0400 419839
Sähköposti: anneli.koivisto(at)elisanet.fi

2. Rekisteröidyt

Rekisterissä käsitellään Suomen Wanhat Toverit ry:n jäsenten sekä yhdistyksen toimintaan liittyvien kerhojen yhteyshenkilöiden henkilötietoja.

3. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus

Henkilötietojen käsittely perustuu Yhdistyksen lainsäädännölliseen velvoitteeseen ylläpitää jäsenrekisteriä. Tietoja käytetään jäsenviestintään.

Rekisterin käyttötarkoituksena on rekisteröityjen henkilötietojen ajantasainen hallinta jäsenyyden aikana ja sen ylläpito ja kehittäminen.

Rekisterin tietoja käyttävät tehtäviensä hoidon edellyttämässä laajuudessa yhdistyksen puheenjohtaja, asiamies, sihteeri, taloudenhoitaja, tiedottajat ja yhteyshenkilö.

4. Käsiteltävät henkilötiedot

Yhteydenpitoa varten rekisteriin tallennetaan jäsenen osoite, matkapuhelinnumero, sähköpostiosoite ja mahdollisesti muita yhteystietoja. Jäsenhakemuksessa tiedustellaan lisäksi muita jäsenyyskriteerien täyttämiseen liittyviä tietoja.

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot perustuvat jäsenhakemuksessa ja kerhojen toimihenkilöilmoituksissa annettuihin tietoihin.

6. Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva

Jäsenrekisteriä ylläpidetään tietoverkossa osana yhdistyksen kotisivuohjelmaa. Jäsenrekisteriin pääsy tapahtuu siihen erillisen käyttöoikeuden perusteella henkilökohtaisten käyttäjätunnusten ja salasanojen avulla. Käyttöoikeuksien antamisesta päättää yhdistyksen johtokunta.

Jäsenrekisteristä otetut mahdolliset paperikopiot hävitetään silppuamalla. Rekisterin pohjana olevat paperiset jäsenyyshakemukset säilytetään lukitussa tilassa.

7. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille. Johtokunta päättää jäsentietojen säilyttämistavasta.

8. Henkilötietojen siirrot Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin rekisteröity on yhdistyksen jäsen.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot. Rekisteröity voi itse tarkistaa häntä koskevat tiedot tai esittää tarkistuspyynnön rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

11. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

12. Yhteydenotot

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse sihteeri Anneli Koivistolle osoitteeseen anneli.koivisto@elisanet.fi. Rekisteröity voi myös ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti tai kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen:

Yhdistyksen nimi Suomen Wanhat Toverit ry.

Puheenjohtaja Kari Salmi

Yhdistyksen postiosoite

13. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 26.9.2022