Suomen Wanhat Toverit ry kokoaa SDP:n veteraanijäsenet yhteistoimintaan, jolla tuetaan puolueen aatteellista työtä. SWT-yhteisön muodostaa noin 50 jäsenkerhoa.

Helsingin alueen Wanhojen Toverien ja Tallinna Harjumaan Vanhempien Sosiaalidemokraattien seminaari Helsingissä 2018

Wanhojen toverien Viro-yhteistyö toimii

Helsinkiläisten wanhojen toverien kerhojen ja Tallinna-Harjumaan vanhempien sosiaalidemokraattien jo perinteinen yhteisseminaari pidettiin tänä vuonna Helsingissä. Seminaariin aiheiksi oli tällä kertaa sovittu ikäihmisten toimeentulon, asumisen ja palvelujen tarkastelu sekä molemmissa maissa ensi keväänä pidettävät parlamenttivaalit. Seminaari pidettiin Helsingin Myllypurossa sijaitsevassa Helykodit ry:n vanhusten palvelutalon tiloissa. Seminaarissa oli mukana liki kolmekymmentä osanottajaa.

Vanhusten toimeentulossa ja palveluissa suuria eroja maiden välillä

Seminaarin ensimmäiseksi aiheeksi oli sovittu vanhusten toimeentulo ja vanhuspalvelut. Suomalaisten puolelta keskustelun alustivat Kevan varatoimitusjohtaja emerita Eija Lehto-Kannisto, joka kuvasi Suomen eläkejärjestelmän pääpiirteet ja HTY:n hallituksen puheenjohtaja Kalervo Haverinen, joka käsitteli palveluasumisen toteutusta Suomessa. Ikäihmisten palveluja Virossa kuvasi kansanedustaja, SDE:n varapuheenjohtaja Heljo Pikhof.

Heljo Pikhof kertoi, että ikäihmisten toimeentulo ja palvelut ovat nousemassa ensi kevään riigikogu-vaaleissa tärkeäksi teemaksi. Yksi sosialidemokraattien keskeisistä vaatimuksista on, että eläkkeen pitää riittää vanhainkotipaikan maksamiseen. Tällä hetkellä vanhusten pienet eläkkeet (keskimäärin 440 €/kk) eivät riitä hoitokotien maksujen maksamiseen. Tällaisessa tilanteessa puuttuvan maksuosuuden ovat velvollisia maksamaan omaiset. Jos tämä ei ole mahdollista, ainoaksi vaihtoehdoksi vanhukselle jää jatkaa asumista kotona tai sukulaisten luona. Kansanedustaja Pikhof kertoi myös, että pitkäaikaishoidon tarjoaminen on hyvin pirstaleista. Hoitokotien henkilöstön mitoitus ja pätevyys vaihtelevat suuresti. Kun mitoitusta yritettiin yhdenmukaistaa, kunnat torjuivat uudistuksen.

Kevätvaalit kummassakin maassa

Seminaarin toinen aihe oli kevään 2019 parlamenttivaaleihin valmistautuminen. SDP:n valmistautumista vaaleihin selosti nuorisoliiton puheenjohtaja Mikkel Näkkäläjärvi.  Viron sosialidemokraattien valmistautumista ja vaalinäkymiä kuvasi SDE:n hallituksen jäsen ja Tallinna-Harjumaan alueen vanhempien sosialidemokraattien puheenjohtaja Merike Metstak.

Kummassakin maassa vaaleihin valmistaudutaan kohtalaisen myönteisissä tunnelmissa. Virossa gallupit ovat luvanneet SDE:lle riigikoguun yhtätoista paikkaa nykyisen neljäntoista sijaan. Puheenjohtaja Metstak kertoi, että puolueeseen on liittynyt paljon uusia jäseniä. Eräs näkyvimmistä uusista jäsenistä on Viron entinen ulkoministeri ja pitkäaikainen suurlähettiläs Marina Kaljurand, joka pyrki Reformipuolueen ehdokkaaksi vuoden 2016 presidentinvaaleissa, mutta joutui väistymään Siim Kallasin tieltä.

SDE on nostamassa keskeisiksi vaaliteemoiksi lapsipolitiikan – mm. päiväkotimaksut –  sekä vanhusten toimeentulon ja palvelut. Kevään vaalit näyttävät, palaako Reformipuolue valtaan Virossa. Se on kaikilla vielä hyvässä muistissa, sillä ennen nykyistä Keskustan, Sosialidemokraattien ja IRL:n muodostamaa hallitusta Suomen Kokoomusta vastaava oikeistolainen Reformipuolue ehti olla 17 vuotta vallankahvassa.

Wanhat toverit aktiivisia Viron suuntaan

Suomen wanhojen toverien kerhot pitävät aktiivisesti yhteyksiä Viron vanhempiin sosialidemokraatteihin. Helsinkiläisten kerhojen lisäksi tiivistä yhteistyötä on muun muassa Turun seudun wanhoilla tovereilla. Kuluvan syksyn aikana vierailuja lahden yli tekevät esimerkiksi Vantaan Wanhat toverit ja Kirjan Wanhat Toverit kerho. Seuraava helsinkiläisten kerhojen ja Tallinna – Harjumaan sosialidemokraattien tapaaminen sovittiin pidettäväksi ensi vuonna Viron puolella.