Suomen Wanhat Toverit ry kokoaa SDP:n veteraanijäsenet yhteistoimintaan, jolla tuetaan puolueen aatteellista työtä. SWT-yhteisön muodostaa noin 50 jäsenkerhoa.

Porin puolen Wanhojen Tovereitten toimikunnan jäsen Seppo Tarkkanen (vasemmalla), sihteeri Ulla Nordman ja SWT:n puheenjohtaja Kari Salmi juhlistivat kerhon 30-vuotista taivalta.

Porissa juhlittiin 30-vuotista taivalta

Porin puolen Wanhat Toverit vietti toimintansa 30-vuotisjuhlaa 20. lokakuuta. Tilaisuudessa juhlapuheen pitänyt Suomen Wanhojen Toverien puheenjohtaja, kaupunkineuvos Kari Salmi muistutti, että kerhojen toiminnan tarkoituksena on edelleen sosialidemokraattisen aateperinnön vaaliminen.

Juhlan aluksi kerhon puheenjohtaja Ilona Wessmanin estyneenä ollessa toimikunnan jäsen Seppo Tarkkasen johdolla juhlaväki vietti hiljaisen hetken ja kunnioitti kerhon ensimmäisen puheenjohtaja Väinö Vilponiemen ja kaikkien edesmenneiden perustajajäsenten muistoa.

-Olemme nöyrän kiitollisia heidän tekemästään arvokkaasta työstä, Tarkkanen totesi.

Ota toveri mukaan

Tervehdyssanoissaan Seppo Tarkkanen vetosi juhlaväkeen uusien jäsenien saamiseksi kerhoon.

-Olen vakuuttunut, että Porissa ja sen ympäristössä on paljon yli 60-vuotiaita tovereita, jotka voisivat osallistua Wanhojen Toverien kerhon toimintaan, mutta jostain syystä eivät ole ottaneet asiaa omakseen. Kun seuraavan kokoonnumme, jokainen meistä pyytäköön ainakin yhden toverin mukaansa.

Juhlaväki kiitti puheenjohtajan johdolla kukkasin yli 18 vuotta yhdistyksen sihteerinä toiminutta Ulla Nordmania hänen työstään ja sitoutuneisuudestaan kerhon toimintaan.

-Puheenjohtajat ovat vaihtuneet, mutta Ulla on tuonut pysyvyyttä toimintaan. Hän on jaksanut puurtaa ja ideoida, ja jaksaa edelleen, Seppo Tarkkanen kiitti.

Porin puolen Wanhat Toverit kerhon puheenjohtajina ovat toimineet Väinö Vilponiemi, Antti Koskinen, Pekka Ovaska, Kalevi Träskelin ja Ilona Wessman.

Sihteereinä Tauno Kallio, Veikko Jokinen, Eero Viljanen ja Ulla Nordman.

Puhujia presidentistä alkaen

Puhujina kerhon tapaamisissa ovat käyneet mm. paikalliset sd-kansanedustajat ja europarlamentaarikko Eero Heinäluoma. Vieraita on ollut kaikilta yhteiskunnan aloilta puhumassa aiheista, jotka ovat olleet ajankohtaisia ja kiinnostavia.

-Vuosi päätetään aina joulukuun kokouksessa kunnallisjärjestön puheenjohtaja Esa J. Wahlmanin poliittiseen katsaukseen. Suurin tapaus kerhon kohdalla oli vuonna 2000 onnistuneesti järjestetyt valtakunnalliset Kulttuuri- ja retkeilypäivät Porissa, jolloin juhlapuhujana oli Tasavallan Presidentti Tarja Halonen, sihteeri Ulla Nordman kertoo.

SDP aateperintöä vaalitaan

Juhlapuheessaan SWT:n puheenjohtaja Kari Salmi kertoi ensimmäisen Wanhat Toverit kerhon perustamisesta Helsinkiin joulukuussa 1971. Silloin takana oli puoluetta, ay-liikettä ja työväen urheiluliikettä pahasti jakanut 1960-luku.

-Puolueen historiaa kirjoittava Mikko Majander on todennut, että politiikan koettelemukset jättävät helposti elinikäisiä vammoja, saati veljessota aatetovereiden kesken. Wanhat Toverit -kerhosta luotiin foorumi vanhojen kaunojen ja kahnausten ylittämiselle, henkisiä edellytyksiä haavojen arpeutumiselle. Ehkä mukana oli jopa helpotuksen tunnettakin. Moni työväen nainen ja mies oli pysynyt kuitenkin SDP:ssä lojaalisuudesta omaa perinteistä puoluettaan kohtaan. Ulosmarssissa uusiin organisaatioihin oli käynyt enimmäkseen huonosti, Salmi muistutti.

Kari Salmen mukaan Wanhat Toverit kerhoihin tullaan – jos tullaan – yli 70-vuotiaina huolimatta siitä, että eläkkeelle on jo jääty aikaisemmin. Tämä merkitsee sitä, ettei jäsenistö uudistu, vaan päinvastoin vanhenee koko ajan.

-Tarkoituksemme kerhoissa on edelleen sosialidemokraattisen aateperinnön vaaliminen ja siinä tarkoituksessa harjoittaa puolueen eläkkeellä olevien jäsenten keskuudessa yhteiskunnallista ja sivistyksellistäkin toimintaa ja keskustelua, linjasi Kari Salmi toimintaa.

TEKSTI JA KUVA Pertti Rajala