Suomen Wanhat Toverit ry kokoaa SDP:n veteraanijäsenet yhteistoimintaan, jolla tuetaan puolueen aatteellista työtä. SWT-yhteisön muodostaa noin 50 jäsenkerhoa.

SWT:n johtokunta elokuu 2020

Missä Vanhojen Tovereiden toiminnassa nyt mennään?

 

Tätä kirjoitetaan 22.8.2020 heti johtokunnan kokouksen jälkeen. Koronapandemia pysäytti vanhojen tovereiden kerhojen toiminnan huhtikuussa.  Kun suuri osa jäsenistöstä kuuluu +70 ikäluokkaan, rajoittui rajusti myös monen toverin henkilökohtainen liikkuminen ja kanssakäyminen. Kun alkuun meni kauppaan, tuntui, että oli puntiksella. Koimme varsin kovan puuttumisen yksilön vapauksiin, mutta olen kuitenkin varma, että toverit ymmärsivät, että näin Sanna Marinin hallituksen oli pakko tehdä.

Nyt meitä uhkaa pandemian toinen aalto ja hallitus joutuu uudelleen miettimään torjuntakeinoja. Viime viikolla tuli vahva suositus kasvomaskin käyttöön varsinkin julkisissa liikennevälineissä, mutta sen noudattamisessa on vielä varsin paljon parantamista – ainakin Helsingissä. Kansalaisten ote ei saa lipsua. Edelleen etäisyyksien noudattaminen, käsihygienia, oikeat yskimistavat jne. ovat välttämättömiä. Kokoontumisia pitää tarkastella huolellisesti, mutta törkeitä laiminlyöntejäkin tapahtuu, kuten ainakin Helsingissä muutamassa yökerhossa.

Myös vanhojen tovereiden kerhoissa mietitään, voitaisiinko jo syyskuussa aloittaa kokoontumiset. Suomen Wanhojen Tovereiden (SWT) johtokunnan kokouksessa tällä viikolla ilmeni, että monessa kerhossa toimintaa pyritään aloittamaan, mutta varaudutaan samalla myös sen peruuntumiseen. Joissakin kerhoissa odotellaan ainakin syys- ja lokakuut. On varsin ilmeistä, että pitkän tauon jälkeen on halua tapaamisiin. Tarkoituksemme on myös pitää SWT:n keväältä siirtynyt vuosikokous Helsingissä 18.9.2020.

Toivon, että kerhoissa mietittäisiin nyt myös kaiken kaikkiaan toimintamme tulevaisuutta.  Vanhat Toverit yhteisön syntymäpäivänä voidaan pitää päivää 8.12.1971. Tuolloin kutsuivat K-A Fagerholm, Emil Skog ja Atte Pohjanmaa tovereita Helsingin Työväentalon eriöön.  Kutsussa todettiin, että ”Varmasti olisi hedelmällistä, jos tuolloin tällöin kokoonnuttaisiin yhteen, kuuntelemaan remmissä olevia eri alojen edustajia, virkamiehiä ja muita asiantuntijoita, puoluepamput mukaan lukien sekä keskustelemaan niin nykytilanteesta kuin tulevaisuuden suunnitelmastakin.”  Tältä pohjaltahan toimimme edelleen.

Yhteisössämme toimii noin 2500 toveria. Kerhoja on 50. Osa on isoja ja osa pieniäkin. Joka vuosi muutamia kerhoja myös lopettaa toimintansa. Monet kerhot toimivat useammankin kunnan alueellisena kerhona. Useat järjestävät ns. normaalitoiminnan lisäksi teatteri- ym. matkoja. Perinteisille Vanhojen Tovereiden Retkeilypäiville on osallistuttu kuitenkin vain 12 kerhosta. Tämä ja se, että osallistujamäärä kerta kerralta laskee, antaakin aiheen miettiä Retkeilypäivien tulevaisuutta. Vuosikokous käsittelee johtokunnan esitystä siitä, että ensi vuonna, kun tulee 50 vuotta toimintamme perustamisesta, Helsingissä – ilmeisesti Paasitornissa – olisi päivällä juhlaseminaari ja illalla iltajuhla, joka korvaisi Retkeilypäivät ainakin ensi vuoden osalta. Toisin sanoen ensi vuonna ei olisi kaksipäiväistä tapahtumaa.

Yhteydenpito kerhoissa toimii, sillä valtaosalla on käytössään sähköposti.  Monien kerhojen kotisivut ovat kuitenkin päivittämättä pitkältäkin ajalta, mikä tietenkin johtaa ajatukseen, että toiminta on niissä hiipunut tai hiipumassa. Jäsenmäärä kaikkiaan on hiukan laskussa, mikä johtunee siitä, että suuret ikäluokat, jotka ovat tottuneet järjestötoimintaan, alkavat vähetä ja nuorempia eläköityviä ikäluokkia ei niin hyvin saada mukaan.  Kaikki toimintahan on aina kiinni aktiivisista ja jaksavista ihmisistä ja niinhän se on meidänkin toiminnassamme. Siksikin olisi varsin tärkeää, että saisimme toimintaamme mukaan myös nuorempia.

Oman kokemukseni mukaan toiminta kerhoissa on pääsääntöisesti erittäin hyvää ja hyvähenkistä, todellista puoluetoimintaa. Kokouksissa käydään läpi yhteisiä asioita, usein asiantuntijoiden tuella, ja tavataan toisia.

Viime sunnuntaina oli Turussa hienosti järjestetty toveri Pertti Paasion muistelutilaisuus, johon osallistui runsaslukuinen ja arvovaltaisen toverijoukko. Tähän lopuksi on monella tavalla perusteltua, ottaa Pertti Paasion terveiset, jotka hän esitti Helsingin Vanhojen Tovereiden juhlajulkaisussa 2013:

”Vaikka Vanhojen Tovereiden joukko on jo vetäytynyt tai vetäytymässä päivän politiikan tekijöiden tehtävistä, ei sen edustama valtava kokemus ole minnekään kadonnut. Se voisi tuoda kaivattua syvyyttä aikamme keskusteluun, kun vai löydettäisiin keinot ja väylät. Se ei varmaankaan ole vaikeaa. On vain oivallettava tarve ja mahdollisuudet.

Kokemus tästä näkökulmasta ei ole sitä, että osataan toimia tutussa ympäristössä opitulla tavalla. Se on sitä, että toimitaan oikein olosuhteissa, jotka ovat tuntemattomia, jolloin muutoksen suuntaan vaikutetaan välineillä, joita on opittu käyttämään. Näitä ovat ennakkoluulottomuus, suvaitsevaisuus, uteliaisuus, ja – demokraattisen yhteistoiminnan taitaminen”.

Sinä se kaikki on kiteytetysti sanottu!

Tervettä loppukesää toverit!

Kari Salmi

Puheenjohtaja