Suomen Wanhat Toverit ry kokoaa SDP:n veteraanijäsenet yhteistoimintaan, jolla tuetaan puolueen aatteellista työtä. SWT-yhteisön muodostaa noin 50 jäsenkerhoa.

SWT:n Kerhojen edustajien kokous Helsinki 2012

Suomen Wanhojen Toverien kerhojen edustajat kokoontuivat Helsingissä torstaina 23.8.2012  joka toinen vuosi pidettävään kerhojen edustajien kokoukseen. Kokoukseen osallistui yli 80 osanottajaa eri puolilta maata, asialistalla oli valintojen lisäksi muun muassa Wanhojen Toverien toiminnan kehittäminen ja vuoden 2013 retkeily- ja kulttuuripäivien paikasta päättäminen.

Suomen Wanhojen Toverien uudeksi puheenjohtajaksi kokous valitsi yksimielisesti pitkäaikaisen SDP:n poliitikon ja Suomen Pankin johtajan, ministeri  Matti Louekosken. Tehtävässään Louekoski seuraa viimeisen neljän vuoden ajan puheenjohtajana toiminutta Jacob Södermania. Kiitospuheessaan Matti Louekoski totesi, että Wanhoilla Tovereilla on edessään haastava tehtävä kehittäessään toimintaansa puolueen piirissä järjestönä, jolla on erityinen tuntemus ikäihmisten ongelmista ja toiveista. Työ jatkuu puheenjohtaja Södermanin aloittamalta pohjalta, totesi Louekoski.

Eduskunnan puhemies Eero Heinäluoma piti ajankohtaisen poliittisen katsauksen ja Helsingin Työväenyhdistyksen toimitusjohtaja Jorma Bergholm kertoi Työväentalon / Paasitornin historiasta ja juuri loppuunsaatetusta isosta remontista sekä uudesta hotellista.

SWT:n Kerhojen kokouksessa tehtiin historiaa kun osallistujina oli ensimmäistä kertaa seuraajia Viron Vanhempien Sosialidemokraattien järjestöstä VSD:stä. Vieraina olivat pääsihteeri ja parlamentin jäsen Heljo Pikhof ja varapuheenjohtaja Endel Namsing.
He pitivät erittäin tärkeänä ja hyödyllisenä yhteistyön aloittamista virolaisten ja suomalaisten vanhempien sosialidemokraattien välillä.

Joka toinen vuosi kokoontuva kerhojen edustajien kokous valitsi myös asiamiehen sekä uuden valtakunnallisen toimikunnan. Asiamiehenä jatkaa Pekka Lahtinen, jonka työtä puolueen ja Wanhojen Toverien hyväksi sekä heinäkuista merkkipäivää muistettiin kokouksessa SDP:n kultaisella ansiomerkillä.

Uuteen valtakunnalliseen toimikuntaan valittiin seuraavat henkilöt:  Jussi-Pekka AlanenHelsinki, Arja Ilola Turku, Soili Häkkinen Kotka, Erkki Koskelin Janakkala, Pekka Myllyniemi Lohja, Jussi V. Niemi Tampere, Arvi Parviainen Savonlinna sekä Ulla PullolaHämeenlinna.

Kokous myös linjasi toiminnan kehittämistä. Tavoitteena on tiivistää ja selkeyttää Wanhojen Toverien toimintaa joka mm. näkyy saman henkilön valintana sekä valtakunnallisen toimikunnan että Wanhat Toverit ry:n puheenjohtajaksi.

Kokouksessa esiteltiin myös uudistettujen kotisivujen rakennetta ja kerrottiin uusista mahdollisuuksista kerhojen nettiviestinnässä.

Ensi vuonna kokoonnutaan Lahdessa

Vuoden 2013 Retkeily- ja kulttuuripäivät päätettiin järjestää 23.- 24. päivä elokuuta Lahdessa. Lahden seudun Wanhojen Toverien puheenjohtaja Eero Laine kertoi kokoukselle, että kokouspaikkana tulee toimimaan Vesijärven  rannalla kaupungin keskustassa sijaitseva Lahden Sibelius-talo. Retkeilypäivien valmistelut ovat jo käynnistyneet, totesi Laine, toivottaessaan kaikki tervetulleeksi Lahteen ensi vuoden elokuussa.

Julkilausuma

Suomen Wanhat Toverit toteaa tyydytyksellä, että SDP:n kannatus on nousussa. Se johtuu paljon SDP:n ministeriryhmän toiminnasta ja erityisesti puolueen puheenjohtajan, valtiovarainministeri Jutta Urpilaisen päättäväisestä pyrkimyksestä pitää Suomen taloudelliset vastuut eurokriisin ratkaisussa siedettävinä.

SWT toteaa, ettei Suomen tule sitoutua sellaisiin vastuisiin, jotka langetessaan maksettavaksi, tekisivät mahdottomaksi perustuslaissa säädettyjen kansalaisten perusoikeuksien ylläpidon ja siten romuttaisivat pohjoismaisen hyvinvointivaltion.

SWT pitää erityisessä arvossa työministeri Lauri Ihalaisen johdonmukaista toimintaa sopimusyhteiskunnan ja nuorisotakuun puolesta. On ensiarvoista, että jokaiselle nuorelle voidaan tarjota joko työpaikka tai koulutusmahdollisuus. Euroopan suurin haaste tällä hetkellä on nuoristotyöttömyys ja siitä seuraava näköalattomuus. Suomen kohdalla uhka on torjuttava.

SWT pitää tervetulleena pyrkimystä säätää sellainen laki, että vanhuspalvelun laatu paranee kaikissa hoitomuodoissa. SWT edellyttää, että hoitohenkilökunnan vajauksesta johtuvat nykyiset ongelmat ympärivuorokautisessa hoidossa ratkaistaan sitovasti lakitasolla.

SWT vaatii myös että omaishoitajien merkittävä rooli yhteiskunnassamme tunnustetaan kohentamalla kiireellisesti heidän asemaansa tasa-arvoisesti koko maassa lakiteitse. Inhimillisyys vaatii omaishoitajatyön määrätietoista tukemista. Se vähentää myös tuntuvasti laitoskustannuksia.

SWT korostaa, että ikähmisten ongelmia tulee vähentää aktivoimalla ikäihmiset. Kuntien tulee tarjota ikäihmisille ilmaisia tai kohtuullisin hinnoin liikuntatiloja sekä mahdollisuutta osallistua urheilu- ja kulttuuritilaisuuksiin. Samoin tuliee vakavasti harkita eläkeläisille alennettuja maksuja kunnallisessa julkisessa liikenteessä esim. ruuhka-aikojen ulkopuolella.

Kuntien eläkeläisjärjestöille ja muille ikäihmisten järjestötyölle tulee olla sopivia kokoushuoneistoja tarjolla ilmaiseksi tai kohtuullisin hinnoin, koska näiden järjestöjen merkitys ikäihmisten aktivoinnissa on suuri.

SWT valtakunnallinen kokous kehoittaa kaikkien kerhojensa jäseniä mahdollisuuksiensa mukaan osallistumaan kunnallisvaalityöhön sopivin keinoin

Ensiarvoisen tärkeää on saavuttaa kunnissa monipuolinen ja kattava ehdokasasettelu. Erityisesti tämän saavuttamiseksi SWT:n kerhojen jäsenten tulee olla valmiit myös ehdokkaiksi. On tärkeää, että tulevissa valtuustoissa on ikähmisiä muiden rinnalla.