Suomen Wanhat Toverit ry kokoaa SDP:n veteraanijäsenet yhteistoimintaan, jolla tuetaan puolueen aatteellista työtä. SWT-yhteisön muodostaa noin 50 jäsenkerhoa.

SWT:n Retkeily- ja kulttuuripäivät Lahdessa 2013

Wanhojen Toverien joukossa liekki palaa

Wanhojen toverien retkeilypäivät Lahdessa 23.-24. elokuuta onnistuivat erinomaisesti. Kolmesataa osallistujaa, erinomaiset puhujat ja hienosti toimineet järjestelyt tekivät jälleen tapahtumasta ikimuistoisen. Tunnelmaltaan ja aatteelliselta viestiltään Lahden retkeilypäivät olivat voimaannuttava ja henkeä nostattava kokoontuminen.
Kiitokset Lahden Seudun Wanhoille Tovereille.

Sosialidemokratian tilaa ja tulevaisuutta arvioivat pääjuhlassa Wanhojen Toverien puheenjohtaja Matti Louekoski ja pitkäaikainen ministeri ja kansanedustaja Pertti Paasio. Lauantain päätöslounaalla alkavan syksyn poliittisia näköaloja tarkasteli eduskunnan puhemies Eero Heinäluoma. Heinäluoman viesti oli selkeä, verot ja työllisyys ratkaisevat suomalaisen hyvinvointivaltion tulevaisuuden.

Puheenjohtaja Louekoski: ”Suomi on kuin vanha kyläkauppa”

Puheenjohtaja Louekoski totesi avajaispuheessaan, että Suomen nykyiset talousongelmat ovat sodan jälkeisen ajan pahimmat. Kurimus on syvä kaikkialla Euroopassa. Kun Suomi elää ennen muuta viennistä, eurooppalainen lama iskee meihin vakavasti. Kun ostajalla ei ole rahaa, kuinkas myyt tuotteitasi. Tilannettamme voisi verrata vaikkapa vanhaan kyläkauppaan, jonka ympäristön ostovoima heikkenee ja varastokin on epäkuranttia tavaraa. Siinä on haastetta hallitukselle, jonka tulee voida luoda menetyksen edellytyksiä.

Louekoski vaati, että haasteeseen on myös yritysten vastattava. Niiden on kehitettävä toimintaansa ja tuotteitaan. Irtisanomiset ja yrityksen saaminen ”myyntikuntoon” eivät auta.  Riskit ovat yhteisiä ja niihin haettava ratkaisuja yhdessä. Pitkäkestoinen ja maltillinen tupo on yksi tärkeimmistä ratkaisuista. Se on saatava aikaan työmarkkinajärjestöjen ja hallituksen toimin.

SDP:n haaste on omien tavoitteiden täsmentäminen. Ne on myös tuotava julki selkokielellä, jotta jäsenistö tietää, mitä tukea ja kannattaa.

Pertti Paasio: ”Sosialidemokratian ääni kuuluu vain voiman suunnasta”

Pitkäaikainen ministeri ja kansanedustaja Pertti Paasio käsitteli laajasti sosialidemokraattisen puoleen tilannetta ja haasteita. Paasio totesi, että viime aikojen keskustelun seuraajalle on käynyt selväksi, että sosialidemokratian ääni kuuluu suomalaisessa yhteiskunnassa vain voiman suunnasta.

Paasio painotti, että samalla kun kannatusmittausten antamaan viestiin on syytä suhtautua vakavasti ei meillä ole aihetta ryhtyä esiintymään ja käyttäytymään  niin kuin nuo historiallisen alhaiset kannatusluvut olisivat jo toteutuneet. Tarvitaan enemmän tietoa, tarvitaan enemmän työtä, tarvitaan enemmän yhteistä pohdintaa murroksen syistä, korosti Paasio.

Paasio kummeksui myös suomalaiseen monipuolueparlamentarismiin juurtunutta kummallista tapaa, joka hänen mielestään rasittaa päätöksentekomme kansanvaltaisuutta ja uskottavuutta. Vanhan kartanon kummituksen lailla, tiettyinä ajankohtina kuten hallitusta muodostettaessa ja budjettiriihen edellä jotkut korkeat virkamiehet kaappaavat mediajulkisuuden ja median itsenä vahvalla myötävaikutuksella ilmoittavat hallitukselle, millaista politiikkaa maassa tulee harjoittaa ja mitä muunlaisista mielipiteistä on ajateltava.

Kansalta valtuutuksen saaneille poliittisille päättäjille jää näissä oloissa lähinnä toimeenpanijan rooli. Tällainen käytäntö lisää epäilemättä politiikkaa ja politikkoja kohtaan jo ennestään tunnettua epäluottamusta ja on omiaan murentamaan kansanvallan perusteita. Monessakohan EU-maassa tällainen käytäntö sallitaan, pohdiskeli Paasio.