Suomen Wanhat Toverit ry kokoaa SDP:n veteraanijäsenet yhteistoimintaan, jolla tuetaan puolueen aatteellista työtä. SWT-yhteisön muodostaa noin 50 jäsenkerhoa.

Tätä on Porvoon Wanhat Toverit toiminta

Toiminnan periaatteet

Porvoon Wanhat Toverit on rekisteröimätön yhdistys. Se on osa valtakunnallista Wanhat Toverit verkostoa. Toiminta-alueena on Porvoo ja sen lähikunnat. Toiminnassa pyritään välttämään tiukkoja muotoseikkoja mahdollisuuksien mukaan. Tarkoituksena on koota yhteen puolueyhteisön eri tehtävissä toimineet eläkkeellä olevat jäsenet yhteistoimintaan, jolla tuetaan puolueen aatteellista työtä.

Jäsenet ja hallinto

Kerho ei pidä varsinaista jäsenluetteloa. Kokouksista pidetään osanottajaluetteloa, joista kootaan lista, joka korvaa varsinaisen jäsenluettelon. Kerholla on runsaat kaksikymmentä jäsentä. Kerhon syyskokouksessa valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja. taloudenhoitaja ja muut mahdolliset toimihenkilöt, joiden toimikausi on syyskokousta seuraava kalenterivuosi. Syyskokouksessa päätetään myös seuraavan kalenterivuoden toiminnasta.

Muu toiminta

Kerhon toimintamuotoja ovat:
• kuukausikokoukset, joista yksi on samalla syyskokous
• vierailuja muihin kerhoihin
• kevätkauden päätöslounas
• kesäretki
• kesäteatteri
• jouluateria.

Kuukausikokouksiin pyritään saamaan mahdollisuuksien mukaan vierailija puhumaan jäsenistöä kiinnostavista asioista. Kokoonnumme joka kuukauden toisena tiistaina paitsi kesällä pidämme taukoa. Kokouspaikkana on Raatikymppi Raatihuoneenkadulla.

Talous

Kerho ei peri jäsenmaksua. Tulot muodostuvat kerhon kokouksissa perittävistä kahvimaksuista. Kahvituloilla katetaan tarvikehankinnat, kokoustilavuokrat, muistamiset sekä tapauskohtaisesti päätettävät kompensaatiot eri tapahtumiin osallistumisista. Kerholla ei ole varsinaista kirjanpitoa eikä pankkitiliä. Tuloista ja menoista pidetään kirjaa, josta käyvät ilmi tulot ja menot.