Suomen Wanhat Toverit ry kokoaa SDP:n veteraanijäsenet yhteistoimintaan, jolla tuetaan puolueen aatteellista työtä. SWT-yhteisön muodostaa noin 50 jäsenkerhoa.

Vuosikymmen suomalais-virolaista yhteistyötä

Helsingin alueen kolme Wanhojen Tovereiden kerhoa ovat olleet kanssakäymisissä Viron vanhempien sosialidemokraattien kanssa jo toistakymmentä vuotta. Yhteistyön juuret juontavat toukokuun 2011 alkuun, jolloin Pääkaupungin Wanhat Toverit kokoontui 40 hengen voimin laivaseminaariin. Risteilyn päämääränä oli Tallinna, jossa ehdittiin tavata virolaisia demareita Viron parlamentissa eli riigikogussa. Tapaamisessa olivat mukana myös Viron vanhempien demareiden puheenjohtaja Rein Karemäe ja Suomen Wanhojen Tovereiden silloinen puheenjohtaja Jacob Söderman. Vielä samana vuonna Suomen Wanhat Toverit sai kutsun Viron vanhempien demareiden vuosikongressiin, joka pidettiin syyskuussa. 

Aluksi tapaamisissa keskusteltiin lähinnä valtakunnallisen tason yhteistyöstä. Parina-kolmena ensimmäisenä kanssakäymisen vuonna yhteistyö oli hyvinkin muodollista ja tapahtui kummankin maan valtakunnallisen järjestön tasolla. Käytiin puolin ja toisin virallisissa kokouksissa tervehtimässä naapurimaan puoluetovereita.

Nykyisiin uomiinsa yhteistyö asettui sen jälkeen, kun oli todettu, ettei kummankaan maan järjestöillä ollut varaa kattaa valtakunnallisten valtuuskuntien kokousmatkakuluja. Sen sijaan haluttiin edistää alueellista kanssakäymistä niin, ettei siitä koituisi menoja Suomen Wanhat Toverit ry:lle eikä kerhoille, vaan yhteisiin tapahtumiin osallistuvat vastaisivat itse kuluistaan.

Vuonna 2014 Tallinnan ja sitä ympäröivän Harjumaan maakunnan vanhemmat sosialidemokraatit yhdistivät rivinsä Tallinna-Harjumaa vanemad sotsiaaldemokraadid -nimen alle. Näin Helsingin alueen wanhojen tovereiden kerhot saivat yhdistyneestä jörjestöstä luonnollisen yhteistyökumppanin, jonka edustajien kanssa on koronavuosia lukuunottamatta tavattu säännöllisesti.

Vakiintuneeksi yhteistyötavaksi ovat muotoutuneet vuosittaiset seminaarit. Niitä on järjestetty vuorovuosin Suomessa ja Virossa. Seminaarien aihevalikoima on ollut laaja; on keskusteltu Euroopan turvallisuudesta, sosiaalisista kysymyksistä, vanhuspolitiikasta sekä Suomen ja Viron valtioiden yhteistyöstä. Seminaareissa on myös valotettu kummankin maan sisäpoliittista tilannetta.

Helsingin alueen wanhojen tovereiden kannalta alueelliset tapaamiset ovat osoittautuneet onnistuneiksi ja toimiviksi. Ne ovat lisänneet puolin ja toisin kiinnostusta ja tietämystä naapurimaan yhteiskuntaa ja kummankin maan sosialidemokraattien poliittista toimintaa kohtaan.

Teksti: Annakati Mattila