Suomen Wanhat Toverit ry kokoaa SDP:n veteraanijäsenet yhteistoimintaan, jolla tuetaan puolueen aatteellista työtä. SWT-yhteisön muodostaa noin 50 jäsenkerhoa.

Imatran ja Ruokolahden WT esittely ja yhteystiedot

Imatran ja Ruokolahden seudun Wanhojen Tovereiden toiminnan tarkoituksena on koota eri ammateissa ja tehtävissä toimineiden molempien kuntien Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen veteraanijäsenet yhteistoimintaan, jolla tuetaan puolueen aatteellista työtä.

Toiminnallamme haluamme nostaa esille keskusteluun veteraani-ikäisten hyvinvointialue- ja kunta kohtaisia sekä valtakunnallisia arkipäivän huolenaiheita. Tämän tarkoituksen toteuttamiseksi järjestämme asiantuntijaluento- ja keskustelutilaisuuksia joiden perusteella voidaan haluttaessa ottaa kantaa yhteiskunnallisiin kysymyksiin.

Pidämme tärkeänä sosiaalisen kanssakäymisen merkitystä veteraani-ikäisille tavata toisiaan myös kulttuuri-, virkistys- ja mm. matkailutilaisuuksissa.

Lisäksi kerhossamme on käyty laaja keskustelu toimialueellamme olevien EKL:n yhdistysten yhteistoiminnan tärkeydestä ja niiden roolista toimia mm. sääntöjensä mukaisesti eläkkeensaajien edunvalvojana.

Kun elämiseen liittyvät kustannuspaineet eivät jatkossakaan näytä helpottavan päätettiin laatia päättäjille lista ehdotuksista ja asioista, joilla voitasi yksin elävien eläkeläisten toimeentuloa helpottaa. Tähän yhteistyöhön toivomme mukaan myös EKL:n toimialueellamme toimivia yhdistyksiä.

Kerhon puheenjohtaja
Marjut Vuotila
040 584 8847
marjut.vuotila@gmail.com

Varapuheenjohtaja
Juhani Liimatta
0449763853
juhaniliimatta@gmail.com