Suomen Wanhat Toverit ry kokoaa SDP:n veteraanijäsenet yhteistoimintaan, jolla tuetaan puolueen aatteellista työtä. SWT-yhteisön muodostaa noin 50 jäsenkerhoa.

Wanhat Toverit vaalityössä Riihimäen asemalla

Riihimäen Seudun Wanhat Toverit esittely ja yhteystiedot

Toimintaperiaatteet

Tarkoitus

Riihimäen Seudun Wanhojen Tovereiden toiminnan tarkoituksena on koota SDP:n toiminnassa olleet taiolevat eläkkeelle siirtyneet jäsenet yhteen. Jatkamme aatteellista työtä puolueen, yhdistyksen jajäsenistön hyväksi. Lisäksi olemme paikallisosaston tukiryhmä.

Jäsenet

Toivotamme kaikki halukkaat demarit mukaan, jotta jäsenistön määrä pysyy vähintään ennallaan.Kanavina jäsenhankintaan on omien sivujen lisäksi SDP:n paikallisyhdistyksen internetsivut.

Lisäksi pyritään osallistumaan SDP:n paikallisyhdistyksen tapahtumiin ja kannustamme oman WT-liivin käyttöä näkyvyyden lisäämiseksi.

Toiminta

Kerho järjestää jäsenilleen yhteisiä kuukausitapaamisia ja ajankohdat sovitaan touko- ja joulukuun kokouksissa. Tilaisuuksiin pyritään löytämään ajankohtainen alustaja, jonka esityksen pohjalta pyritään vilkkaaseen keskusteluun. Tarvittaessa laadimme kannanoton, joka voidaan julkaista kerhon sivulla tai paikallislehdessä. Kerho voi järjestää myös muita tilaisuuksia ja retkiä.

Kerho valitsee vuosittain joulukuun kokouksessaan toiminnan vetäjät, joita ovat mm. puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja tiedottaja. Puheenjohtajan tehtäviin kuuluu kokoustoiminnan lisäksi pitääyhteyttä valtakunnalliseen Suomen Wanhoihin Tovereihin.

Tiedotus hoidetaan jakamalla jäsentiedote niille jäsenille, joiden sähköpostiosoitteen jäsen on antanutyhdistyksen käyttöön. Kokouskutsut ilmoitetaan lisäksi paikallislehdessä, SDP- paikallisyhdistyksen sivulla ja kerhon Facebook-sivulla. Jäsenistöä kannustetaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteensa, jotta saamme tiedotuksen reaaliaikaisemmaksi ja paremmin jäsenille tarkoitetuksi.

Muu toiminta

Riihimäen Seudun Wanhat Toverit pitää aktiivisesti yhteyttä Suomen Wanhoihin Tovereihin. Lisäksi heidän sivultaan löytyvät kerhomme vastuuhenkilöiden yhteystiedot, jotka kerho ilmoittaa valintojen tapahduttua.

Valtakunnallisen keskusjärjestön tilaisuuksiin pyritään osallistumaan, ja sen laatimat tiedotteet jaetaan kerhomme jäsenille.

TULE MUKAAN TOIMINTAAMME !

Yhteystiedot:

Kerhon toimintaan mukaan pääset ottamalla yhteyttä puheenjohtajaan tai sihteeriin.

Puheenjohtaja Isto Kaarnalehto isto.kaarnalehto@gmail.com
Sihteeri Kirsti Tolvanen kirsti.maria.tolvanen@gmail.com