Suomen Wanhat Toverit ry kokoaa SDP:n veteraanijäsenet yhteistoimintaan, jolla tuetaan puolueen aatteellista työtä. SWT-yhteisön muodostaa noin 50 jäsenkerhoa.

Pekka Lahtinen

Wanhojen Toverien asiamies Pekka Lahtinen (1942-2013) on poissa

Suomen Wanhojen Toverien pitkäaikainen asiamies, järjestöneuvos Pekka Lahtinen kuoli 71-vuotiaana 29. marraskuuta Helsingissä pitkäaikaisen sairauden murtamana. Pekka Lahtisen toiminta jätti pysyvän jäljen niin wanhojen toverien järjestötoimintaan kuin kirjatyöntekijäin ammattiyhdistystoimintaankin.

Eläkkeelle jäätyään Pekka Lahtinen osallistui aktiivisesti Suomen Wanhojen Toverien (SWT) toimintaan, ensin valtakunnallisen toimikunnan sihteerinä ja vuodesta 2008 alkaen SWT:n asiamiehenä. Pekka Lahtisen aikana wanhojen toverien kerhotoiminta laajeni ja kehittyi. Uusia kerhoja perustettiin eri puolille Suomea ja wanhat toverit saivat enemmän näkyvyyttä. Wanhojen Toverien retkeily- kulttuuripäivät ja joka toinen vuosi pidettävä kerhokokous vakiinnuttivat paikkansa sosialidemokraattisen liikkeen kesätapahtumien joukossa.

Osallistuminen työväenliikkeen poliittiseen toimintaan oli Pekka Lahtiselle sydämenasia. Hän oli pitkään Helsingin Kirjatyöntekijäin Sos.dem Yhdistyksen johtokunnan jäsen ja piirikokousedustaja.  Hän myös organisoi useiden vuosien ajan Helsingissä tärkeäksi osaksi sosialidemokraattista vaalityötä muodostunutta SAK-laisen ammattiyhdistysliikkeen soppatykkitoimintaa. Pekka Lahtisen täyttäessä 70 vuotta hänelle myönnettiin tunnustuksena puolueen hyväksi tehdystä työtä SDP:n kultainen ansiomerkki.

Suomen Kirjatyöntekijäin Liiton jäseneksi Pekka Lahtinen liittyi heinäkuussa 1960. Ammattiyhdistystoimintaan Pekka Lahtinen osallistui Helsingin Kirjatyöntekijäin Yhdistyksen piirissä toimikunnan jäsenenä ja varapuheenjohtajana 1970–73. Ammatilliseen järjestötoimintaan Lahtinen osallistui HKY:n Litografisen Kerhon puheenjohtajana ja valomekaanisen alan Lito-Kemigrafisen Keskusjärjestön puheenjohtajana

Kirjaliiton palvelukseen Pekka Lahtinen tuli 1.11.1973 jaostosihteeriksi, jonka tehtäväkenttään kuului graafisen teollisuuden tekniseen kehitykseen ja ammattikoulutukseen liittyvien asioiden hoitaminen. Kirjaliiton liittosihteeriksi Pekka Lahtinen valittiin vuoden 1981 edustajakokouksessa. Liittosihteerin tehtävissä hän työskenteli vuonna 2001 pidettyyn edustajakokoukseen asti, ja eläkkeelle hän jäi vuoden 2002 alusta lukien.

Pekka Lahtinen muistetaan myös toverina, joka piti tärkeänä Eläkkeensaajien Keskusliiton EKL:n toimintaa. Hän oli itse myös erittäin aktiivinen toimija Helsingin Kirjatyöntekijäin Yhdistyksen Torstaikerhossa toimien sen puheenjohtajana 12 vuotta. Pekka Lahtinen korosti aina kerhon merkitystä eläkkeellä olevien kirjatyöntekijöiden yhdyssiteenä.

Pekka Lahtista jäi kaipaamaan vaimo Salme ja kaksi lasta perheineen. Suomen Wanhojen toverien jäsenet ympäri Suomen muistavat Pekan aatteellisena ja uskomattoman tarmokkaana toverina, joka oli aina valmis tarttumaan toimeen silloin kun tarvittiin.

Heikki Kehälinna

Suomen Wanhat Toverit ry:n
sihteeri